TLF: 55 21 44 60

Vi er tilgjengelig hele døgnet

Ved dødsfall

Engen Begravelsebyrå i Bergen sørger for at dine behov som pårørende hele tiden er i fokus.

Hva må gjøres etter et dødsfall?

Det er mange praktiske spørsmål som må tas stilling til når noen dør. Vi ønsker å veilede på en trygg måte gjennom alle de praktiske detaljene, frem mot en verdig avskjedsstund.

Mennesker reagerer veldig forskjellig etter et dødsfall. Noen ønsker å la andre ta seg av det praktiske, mens andre finner trøst i å bidra mest mulig selv. Vårt utgangspunkt er at dette skal være ditt valg. Vi kan uansett bidra med eksempler og forslag.

Vi bistår blant annet med henting, transport, kontakt med offentlige myndigheter, dødsannonser, og gjennomføring av seremoni og minnestund. Hos oss kan du også bestille kister og urner, gravminner og blomster.

Vi er alltid tilgjengelig. Du kan treffe oss på 55 21 44 60