Ring oss på 55 21 44 50. Vi er tilgjengelige hele døgnet, hele uken.

Meny

forskjellige seremonier

Ved valg av seremoni, er det vanlig å velge den som best vil gjenspeile de ønsker og den livssynsretning avdøde har.

Engen begravelsesbyrå har erfaring med og ønsker å bistå med tilrettelegging for både livssynsnøytral og religiøs begravelse. Det som opptar oss, er muligheten du får til å velge det som er mest riktig for deg.

Religiøs seremoni ved begravelse

En livssynsseremoni er en religiøs seremoni i regi av et trossamfunn.

Religiøse seremonier er det de fleste velger i dag, og blir arrangert i regi av Den norske kirke. Kirkelige seremonier har et tydelig kristent innhold og buskap, med fokus på de etterlatte. Seremonien vil foregå etter kirkens liturgi, og det vil være prester som står for det seremonielle. Som etterlatte kan du selv medvirke til minnetalens innhold, og velge både salmer og musikk. Dette kan du lese mer om på Den norske kirke hjemmesider.

Les mer på Den norske kirke hjemmeside

 

Bilde av et kors på en kirkegård
To mennesker som holder rundt hverandre sett bakfra

Humanistisk seremoni ved begravelse

Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.

Seremonien er fri for religiøst innhold, og har fokus på avdøde. De har egne gravferdstalere og etterlatte kan selv velge sanger, musikk og være med å utforme innhold i minnetalen.

Les mer på Human-Etisk Forbunds hjemmesider.

 

Livssynsåpen seremoni ved begravelse

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

Det som er spesielt med en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte selv velger hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk Etterlatte står helt fritt til å velge en egen regi, innhold og fokus. Man får da en mulighet til å sette et større personlig preg på seremonien.

Livssynsåpne begravelser er lite utbredt, fortsatt arrangeres nesten 80 prosent etter kirkens ordning. Det finnes ingen krav til hverken ritualer eller salmesang, og seremonien kan foregå hvor man måtte ønske, også utendørs. Det er viktig å merke seg at det faktisk er flere likheter enn ulikheter med en seremoni etter den norske kirkes ordninger. Man kan til og med få en prest til å medvirke i en livssynsåpen seremoni, hvis det er et ønske.

Blomstereng med sol i bakgrunnen
Nærbilde av blomsterbusk med mange grønne blader

Annen / ingen seremoni

Ønsker dere andre typer seremonier vil vi selvfølgelig også kunne hjelpe dere med dette.

Det finnes mange ulike trossamfunn i Norge i dag, og store verdensreligioner som f.eks. Islam, Hinduisme og Buddhisme er representert. Planlegging og gjennomføring av denne type seremonier må gjøres i tett samarbeid med de enkelte trossamfunn eller religion, og deres ansvarlige.

 

Noen ønsker en begravelse uten seremoni. Vi kan tilby en løsning som inkluderer alt fra gjennomføring til planlegging.